ТОВЧ МЭДЭЭ
Эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал

Талууд эвлэрүүлэн зуучлалаар маргаанаа шийдвэрлүүлж, эвлэрлийн гэрээ байгуулснаар дараах давуу талуудтай. 
       Эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал:   
      1. Богино хугацаанд маргаанаа эвийн журмаар шуурхай, зардал багатайгаар шийдвэрлэх
      2. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа уян хатан, албан ёсны бус 
      3. Харилцан буулт хийх, хүлээцтэй байж зөвшилцөх боломжтой. 
      4. Хэн хэнийх нь сэтгэлд нийцсэн шийдэлд хүрдэг учраас талууд сэтгэлзүйн хувьд тааламжтай. 
      5. Төрөл садан найз нөхдийн харилцааг бэхжүүлэх 
      6. Эрхзүйн маргааныг тодорхой байдлаар шийдвэрлэж, цаг хугацааны асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар