Сургалтын багийг шинэчлэн байгуулах тухай

Автор: zorigoo от 1-09-2017, 12:54

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, МАНДАЛ СУМ ДАХЬ

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ТУШААЛ

2017 оны 05 сарын 22 өдөр                                               Дугаар А/42                                                             Мандал сум

 

 

Сургалтын багийг шинэчлэн байгуулах тухай

     Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1, 22.1.5, Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

     1.Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/10 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан сургалтын багийн гишүүн С.Баянжаргал ажлаас чөлөөлөгдсөн тул Шүүхийн захиргааны ажилтны ажил хэргийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, шүүн таслах ажиллагаанд туслах чиг үүргээ хариуцлагатай, бүтээмжтэй, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадварыг бэхжүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсугай.

     Ахлагч: Б.Эрдэнэмөнх /Эвлэрүүлэн зуучлагч/

     Гишүүд: Г.Батзориг /Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн/

               Д.Батсайхан /Шүүгчийн туслах/

               Д.Соёлзул /Архив бичиг хэргийн эрхлэгч/

               Б.Ариунсанаа/Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга/

     2.Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын Шүүхийн захиргааны ажилтан нарын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж ажиллахыг багийн ахлагч /Б.Эрдэнэмөнх/-т үүрэг болгосугай.

     3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/10 дугаартай тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА                                           Ж.ТҮВШИНЖАРГАЛ
dle 10.2 скачать КиноПират фильмы КиноСвин рунета

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог