Ёс зүйг хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Автор: zorigoo от 1-09-2017, 12:50

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, МАНДАЛ СУМ ДАХЬ

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ТУШААЛ

2017 оны 01 сарын 18 өдөр                                            Дугаар А/14                                                                Мандал сум

 

 

Ёс зүйг хороог шинэчлэн

байгуулах тухай

     Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2014 оны 192 дугаар тушаалаар батлагдсан "Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ын 2.3, 2.4 дэх заалт, Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

     1.Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай:

     Дарга:                        Б.Эрдэнэмөнх           Эвлэрүүлэн зуучлагч

 

     Гишүүн:                      Д.Төр-Амгалан          Шүүгчийн туслах

 

     Нарийн бичгийн дарга:    Д.Батсайхан             Шүүгчийн туслах


     2. Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдөж тогтоосон хугацаанд тайлан, мэдээ гаргах, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг сурталчлах, мэдээлэх ажил зохион байгуулж ажиллахыг Ёс зүйн хороо /Б.Эрдэнэмөнх/-нд үүрэг болгосугай.

     3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Ёс зүйн хороо байгуулах тухай” 21 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                           Ж.ТҮВШИНЖАРГАЛ

 

dle 10.2 скачать КиноПират фильмы КиноСвин рунета

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн нэгдсэн жагсаалт батлагдлаа
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн нэгдсэн жагсаалт батлагдлаа

        Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 87 дугаар тогтоолоор 2018 онд шүүх хуралдаанд оролцох16214 иргэдийн төлөөлөгчийн нэрийн нэгдсэн ...

Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас мэдээлж байна
Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас мэдээлж байна

  Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017 оны 12 сарын 04-ний өдрийн А/66 тоот тушаалын дагуу хэргийн хөдөлгөөний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төв аймаг дахь анхан болон давж ...

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас санаачлан хамт олны эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор агаар салхинд гарч, цагийг зөв боловсон хөгжилтэйгээр өнгөрүүлэхээр зохион явуулсан "Цасны баяр 2017” арга ...

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

"ШАТРЫН ТЭМЦЭЭН” зохион явууллаа Монголын Шүүхийн ажилтны нэгдсэн холбооны Орхон аймаг дахь салбар хорооноос 2017 оны12 дугаарсарын08-ны өдөр тус шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ...

Зургийн цомог