Банкны зээл, зээлийн хүү гаргуулах 
тухай нэхэмжлэлийн загвар  

Мандал сум дахь сум дундын шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь
Огноо                                                                                                                                        Мандал сум сум             
Нэхэмжлэгч:  Мандал сум дахь Хас банкны 10-р тооцооны төв

Хариуцагч: Сэлэнгэ  аймгийн ………….. сумын ……….. баг ………. байрны ….. тоотод  оршин суух, ………….. овгийн Батын Энхсаран   Утас : 99хххххх /ажлын газрын хаяг/

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Зээл, зээлийн хүү, нэмэгдүүлсэн хүү, алданги, торгууль гаргуулах г.м
Нэхэмжлэлийн үнлэслэл: Б.Энхсаран нь 2009 оны 09-р сарын 30-нд 5 сая төгрөгийн зээлийг 12 сарын хугацаатайгаар зээлсэн юм. Гэтэл өнөөг хүртэл зээлээ хугацаандаа төлөхгүй байгаа тул хариуцагч Б.Энхсарангаас үндсэн зээл 2500.0 төгрөг, хүү 115890 төгрөг, торгууль 22192 төгрөг нийт 2638082 төгрөгийг гаргуулж, манай банкийг хохиролгүй болгож өгнө үү.

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт:
1. Нэхэмжлэл 2 хувь                                                       
2. Зээлийн гэрээ                                                                    
3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ                              
4. Барьцааны гэрээ                                                            
5. Байгууллагыг төлөөлөн нэхэмжлэгчээр Г.Тунгалагыг томилсон 114 тоот тушаал                                      
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг хавсаргав. /Төрийн сангийн 100130400953  тоот данс/

Нэхэмжлэл гаргасан: \ гарын үсэг\ Захирлын гарын үсэг                                                                    
Байгууллагын төлөөлөгч: \ гарын үсэг/ Гаваасүрэнгийн Тунгалаг
 

Шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны алба 02364743905
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn/
2014 он 

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог